لیست دوره های آموزشی بیمارستان امام حسین (ع) تیر 1395


ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

دوره

مدت دوره

نوع دوره

گروه هدف

ساعت برگزاری

مدرس

1

اصول ايمني و بهداشتي در بيمارستان

1395/04/06

شغلی

4

حضوری

بهدار، بهيار ، پرستار ، پزشك عمومي، پزشك متخصص، كاردان آزمايشگاه تشخيص طبي، كاردان اتاق عمل، كاردان پرتوشناسي، كاردان هوشبري، كارشناس آزمايشگاه تشخيص طبي، كارشناس اتاق عمل، كارشناس پرتو شناسي، كارشناس هوشبري، مام

8-12 

مهرناز مصباح

2

كارگاه آموزشي شيرمادر

۱۳۹۵/۰۴/۱۲

شغلی

4

حضوری

بهدار، بهيار ، پرستار ، ماما

8-12

الهام معاضديان

3

نظام مشاركت كاركنان - چالشها و راهكارها (مقدماتي)

۱۳۹۵/۰۴/۲۶

شغلی

7

حضوری

آموزشي و فرهنگي، اداري و مالي، امور اجتماعي، بهداشتي و درماني، خدمات، فناوري اطلاعات، فني و مهندسي، كشاورزي و محيط زيست، هيات علمي

8-17

مريم معافيان

 

زمان برگزاری دوره: یک هفته قبل از برگزاری دوره  

 

                                                          07136723622(275)     
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-26 11:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ