لیست دوره های آموزشی بیمارستان امام حسین (ع) شهریور 1395  

 

 

ردیف
عنوان دوره
تاریخ برگزاری
دوره
مدت دوره
نوع دوره
گروه هدف
ساعت برگزاری
مدرس
1
اصول صحیح ساکشنینگ راههای هوائی و اکسیژن درمانی
01/06/95
شغلی
4
حضوری
پرستار-ماما-کاردان و کارشناس اتاق عمل-کاردان و کارشناس هوشبری
12-8
محمد تقی تقوائی
2
نحوه کاهش کسورات بیمه ای
03/06/95
شغلی
4
حضوری
بهیار-پرستار-ماما-کاردان و کارشناس اتاق عمل-کاردان و کارشناس هوشبری-پزشک عمومی-داروساز-کاردان و کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی-کاردان و کارشناس آزمایشگاه-کاردان و کارشناس پرتوشناسی-
12-8
ناصر محجوب
3
آشنائی با داروهای جعبه اورژانس
06/06/95
شغلی
4
حضوری
بهیار-پرستار-ماما-کاردان و کارشناس اتاق عمل-کاردان و کارشناس هوشبری-
12-8
مهرناز مصباح
4
کنترل کیفی در هماتولوژی
07/06/95
شغلی
4
حضوری
کاردان و کارشناس آزمایشگاه
12-8
سید اسداله تقوی
5
روش صحیح و استاندارد انجام آزمایش های مایعات بدن
08/06/95
 
شغلی
4
حضوری
کاردان و کارشناس آزمایشگاه
12-8
سید اسداله تقوی
 
 
6
 
اصول بهداشت محیط در بیمارستانها
09/06/95
شغلی
4
حضوری
پرستار-بهیار-ماما-کاردان و کارشناس پرتوشناسی-کاردان و کارشناس اتاق عمل-کاردان و کارشناس آزمایشگاه-کاردان و کارشناس هوشبری
12-8
مریم عباسی
7
دیابت
10/06/95
عمومی
6
حضوری
کلیه رشته های شغلی
14-8
ناصر محجوب

 

زمان برگزاری دوره: یک هفته قبل از برگزاری دوره  

 

                                                          07136723622(275)  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-2 8:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ