دوره های آموزشی اردیبهشت ماه 96
ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

دوره

مدت دوره

نوع دوره

گروه هدف

ساعت برگزاری

مدرس

1

کارگاه احیاءقلبی ریوی

26/02/96

شغلی

4

حضوری

بهیار،پرستار،پزشک عمومی،ماما

13-9

مهرناز مصباح اردکانی،

معصومه جمشیدی

2

شناخت بیماریهای اعصاب و روان

26/2/96

26/3/96

شغلی

10

غیر حضوری

پرستار،روانشناس،ماما

0:01-24

فاطمه مجیر

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-29 10:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ