لیست دوره های آموزشی بیمارستان امام حسین (ع)  مرداد  1395   

 

 

ردیف
عنوان دوره
تاریخ برگزاری
دوره
مدت دوره
نوع دوره
گروه هدف
ساعت برگزاری
مدرس
1
ارگونومی محیط کار
02/05/95
عمومی
4
حضوری
کلیه رشته های شغلی
12-8
مهرناز مصباح
2
تکنیکهای پیشگیری و درمان زخمهای فشاری
3/05/95
شغلی
4
حضوری
بهیار-پرستار-ماما-کاردان و کارشناس اتاق عمل-کاردان و کارشناس هوشبری-پزشک عمومی
12-8
مهرناز مصباح
3
روشهای مانیتورینگ جنین
11/05/95
شغلی
4
حضوری
بهیار-پرستار-ماما-کاردان و کارشناس اتاق عمل-کاردان و کارشناس هوشبری-پزشک عمومی
12-8
دکتر سارا داوودی
4
اطفاءحریق و راههای پیشگیری
17/05/95
عمومی
6
حضوری
کلیه رشته های شغلی
14-8
ناصر محجوب
5
مدون اعتبار بخشی
15/05/95تا
26/05/95
شغلی
30
حضوری
پرستار-بهیار-بهدار-ماما-کاردان و کارشناس آزمایشگاه-کاردان و کارشناس اتاق عمل-کاردان و کارشناس پرتوشناسی-کاردان و کارشناس هوشبری-کارشناس امور اجرائی بیمارستان-کارشناس بهداشت حرفه ای-کارشناس بهداشت محیط-کارشناس تجهیزات پزشکی-کاردان و کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی-کارشناس تغذیه-کاردان امور داروئی-پزشک عمومی-پزشک متخصص
12-8
مهرناز مصباح
 
ناصر محجوب
 
محمد تقی تقوائی

 

 

زمان برگزاری دوره: یک هفته قبل از برگزاری دوره  

 

                                                          07136723622(275)   
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-2 7:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ