معرفی واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات بیمارستان امام حسین (ع)  سپیدان

رئیس واحد: دکتر مسعود عابد 

      رابط: 

     شماره تلفن جهت تماس:

     شماره تلفن جهت ارسال پیامک و دریافت روند پیگیری شکایت:


شیوه ارائه شکایت:

در صورت داشتن هر گونه شکایتی از قبیل برخورد نامناسب پرسنل، کمبود تجهیزات و امکانات،عملکرد نامناسب و ... 

می توانید به طرق ذیل شکایت خود را مطرح نمائید
:

          ۱ - تماس با شماره            و طرح شکایت بصورت تلفنی
          ۲ارسال پیامک به شماره :
          ۳ ورود به سایت بیمارستان امام حسین (ع)  سپیدان . واحد رسیدگی به شکایات و تکمیل فرم مربوط

-4          مراجعه حضوری به دفتر رییس بیمارستان 

          فرم الکترونیکی ثبت شکایات


آدرس: شهرستان سپیدان. بلوار امام حسین - بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان -  واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-27 13:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ