بخشهاي اداری و پشتیبانی :


رديف
نام بخش
مسئول بخش
1
ریاست بیمارستان
جناب آقای دکتر مسعود عابد
2
مدیریت بیمارستان
سر کار خانم مهر ناز مصباح 
3
دفتر پرستاری
 
سر کار خانم مهر ناز مصباح 
4
امور مالی
آقای امین شریفی 
5
درآمد و ترخیص
آقای حمد اله ماندنی
6
کارگزینی
خانم فرزانه معینی 
7
دبیرخانه
خانم فرزانه جمشید زاده
8
تلفن خانه
آقای مصطفی صالحی
9
حقوق و دستمزد
آقای میر جابر حسینی
10
فناوری
آقای علیرضا امینی
11
آمار و مدارک پزشکی
هنگامه شریفی
12
پذیرش درمانگاه
خانم گودرزی 
13
پذیرش اتفاقات
آقای فرجی
14
انبار دارویی
آقای محمد دید ه بان
15
انبار تدارکات
آقای مهران صدیق 
16
تجهیزات پزشکی
آقای جمشید زاده 
17
بهداشت محیط
خانم  ملاحی کوهستگی
18
تاسیسات
آقای حسین امینی
19
مسئول انتظا مات
آقای  امین تقوی
20
نقلیه
آقای فرهاد دید ه بان
21

 لاندری

 اقای محمد رضا ماندنی

22
آشپزخانه
 اقای عباسی
23
  
 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-7 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ