شماره تلفنهاي مستقيم بيمارستان:

رديف
نام مركز
شماره مستقيم
1
مركز تلفن
2-3621-3672-071
2
فاكس
4041-3672-071
3
مدير داخلي بيمارستان
4041-3672-071
4
CCU بيمارستان
3876-3672-071
5
پزشك اتفاقات
3625-3672-071
6
پذيرش درمانگاه تخصصي
-----
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-21 22:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ