شماره تلفنهای داخلی بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان
مرکز تلفن
9
لاندری
279
مدیریت
278
رادیولوژی
288
نگهبانی
217
آزمایشگاه
289
نقلیه
219
حراست
295
نگهبانی بخش
222
اتاق عمل
297
شرکت خدماتی
223
بوفه
300
بهداشت محیط
225
متخصص داخلی
301
تأسیسات
230
سرپرست درمانگاه
302
بخش داخلی
235
متخصص زنان
303
داروخانه
260
متخصص اطفال
304
اورژانس (اتفاقات)
261
آشپزخانه
305
زایشگاه
262
پذیرش درمانگاه
306
پذیرش
263
آمار و مدارک پزشکی
307
انبار داروئی
264
پزشک اتفاقات
311
فیزیوتراپی
265
CSR
317
دیالیز
266
تجهيزات پزشكي
313
دفتر پرستاری
268
پانسیون دکتر داخلي
282
حقوق و دستمزد
216
پانسیون خواهران 1
280
CCU
270
پانسیون خواهران 2
283
دبیرخانه
271
پانسیون دکتر بيهوشي
285
کارگزینی
272
انبار تداركات
294
ریاست
273
مركز تلفن
22- 217223621
حسابداری
274
فاكس بيمارستان
7224041
IT
277
پزشك اتفاقات 
7223625
سونوگرافي
203
تلفن ccu
7223876
سوپروايزور آموزشي
314
تلفن حسابداري
7223875
پانسيون متخصص زنان
308
تلفن درمانگاه 
7227043
امور مالی
275
مودم HIS
7224042
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-13 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ