انواع شربت ها و قطره های آهن

 به توصیه سازمان بهداشت جهانی از سن 4 ماهگی برای شیرخواران باید قطره آهن شروع شود و تا سن 2 سالگی ادامه یابد. میزان نیاز روزانه شیرخواران به آهن 15 میلی گرم می باشد.تحقیقات جدید نشان داده است که شیرخوارانی که تا 2 سالگی مکمل آهن مصرف نکرده اند علاوه بر اینکه دچار علایم کم خونی فقر آهن ، بی اشتهایی اضطراب و بی قراری می شونددچار کاهش تمرکز و عملکرد مغزی حتی در سنین مدرسه می شوند.

آهن در قطره های خوراکی به 4 فرم وجود دارد:

1.فروس سولفات که 20 درصد آن آهن المانته است.

2. فروس فومارات که 33 درصد آن آهن المانته است.

3. فروس گلوکونات که 11 درصد آن آهن المانته است.

4. سیترات آلومینیوم فریک که 18 درصد آن آهن المانته است.

 هم اکنون تعدادی قطره آهن خارجی در داروخانه ها به فروش می رسد که به اشتباه به عنوان قطره آهن توسط والدین مصرف می گرند ولی میزان آهن کافی را ندارندکه در زیر به چند نمونه آن ها اشاره می شود:

 1.       قطره ویتان   (vitane): قطره ویتان که یک میلی لیتر آن17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد. یعنی میزان آهن المنته ی قطره ویتان در یک میلی لیتر 1.8 میلی گرم می باشد.( در صورتی که نیاز شیرخواران روزانه 15 میلی گرم میباشد) پس قطره ویتان به هیچ وجه توصیه نمی شود.

2.       قطره میم: روی قطره میم نوشته شده که 1 میلی لیتر آن معادل 17.4میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 2 میلی گرم آهن المانته می باشد پس قطره میم نیز توصیه نمی شود.

3.       شربت مینادکس تونیک( minadex tonic):روی آن نوشته که 5 میلی لیتر از آن 12 میلی گرم فریک سیترات آمونیوم دارد که این میزان معادل 2 میلی گرم آهن المانته است و بنابراین توصیه نمی شود

4.شربت سندروس: روی آن نوشته که 5 میلی لیترآن معادل 17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 1.8 میلی گرم آهنالمانته است و بنابراین توصیه نمی شود.

4.       شربت ویتان روی آن نوشته که 5 میلی لیتر آن معادل 17 میلی گرم فروس گلوکونات دارد که این میزان معادل 1.9 میلی گرم آهن المانته است و بنابراین توصیه نمی شود.

 قطره های آهنی که در داروخانه ها موجود است و میزان آهن آن ها کافی می باشد و توصیه می شود به شرح زیر می باشد:

الف) قطره های ایرانی:

قطره فروس سولفات و فرو دراپ که یک میلی لیتر از آن معادل 125 میلی گرم فروس سولفات دارد و میزان آهن المانته آن 25 میلی گرم می باشد بنابراین روزانه 0.6 میلی لیتر از این قطره ها نیاز روزانه شیرخواران به آهن را تامین می کند.

  ب) قطره های خارجی:

1. ایروویت(irovit) : یک میلی لیتر آن 15 میلی گرم آهن المانته دارد و میزان 1 میلی لیتر در روز کافی است.

 2. قطره ایرونورم(ironorm) : یک میلی لیتر آن 25 میلی گرم آهن المانته دارد و میزان 0.6 میلی لیتر در روز کافی است.

 3. قطره فروکیدز( ferrokides) : نیم میلی لیتر آن 8 میلی گرم آهن المانته دارد و بنابراین یک میلی لیتر در روز کفایت می کند. ضمن اینکه ویتامین سی هم همراه آهن دارد که به جذب آهن کمک می کند.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-7 9:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ