94/3/6
تفاوت شربت ها و الگزیرها و واکنش شبه دی سولفیرام
شربت ها:
فراورده هایی آبی، شیرین و ویسکوز هستند. قند موجود در شربت ها موجب قوام مخصوص و طعم مطبوع در این فراورده دارویی می شود. مقدار قندی که در تهیه شربت ها بکار می رود  وزن شربت را تشکیل می دهد. یعنی چیزی حدود %80-60. در بعضی مواقع که افزودنی هایی مثل رنگ ها خوب حل نمی شوند می توان %5-2 الکل را به شربت ها افزود.
الگزیرها:
اگر ماده موثره قابلیت حلالیت آن در آب کم باشد آن را به شکلElixire تهیه می کنند که به میزان % 12-10 الکل دارد و حداکثر تا %15 الکل استفاده می کنند. که ساختار هیدرو الکلی دارند.
تفاوت عمده شربت ها و الگزیرها:
1-      شربت ها شیرین تر از الگزیرها هستند.
2-     بدلیل کم بودن مقدار قند در الگزیرها قدرت پوشانندگی طعم بد داروها در این اشکال دارویی کمتر از شربت هاست.
3-     الگزیرها به لحاظ داشتن الکل و آب بهتر از شربت ها می توانند مواد محلول در آب و الکل را در برگیرند.
4-     پایداری الگزیرها به دلیل داشتن الکل بیشتر از شربت هاست.
5-     تهیه الگزیرها آسان تر از شربت هاست.
واكنش شبه دي سولفيرام:
در بدن الكل توسط آنزيم الكل دهيدروژناز 1 به استالدهيد تبديل مي شود سپس توسط الكل د هيدروژناز 2 به استيك اسيد و در انتها اين اسيد وارد چرخه كربس در ميتوكندري مي شود وبه صورت CO2و H2O از بدن دفع مي شود. قرصي به نام دي سولفيرام وجود دارد كه از آن براي ترك دادن افراد الكلي استفاده مي شود. اين دارو الكل دهيدروژناز 2 را مهار مي كند در نتيجه باعث انباشته شدن استالدهيد در بدن مي شود كه عارضه آن برافروختگی، سر درد، حالت تهوع، استفراغ، دل درد و تعریق زیاد است داروهاي مترونيدازول ،فورازوليدون، نیتروفورانتوئین و داروي قديمي ضد قند كلرپروپاميد هم دقيقا مثل قرص دي سولفيرام عمل مي كنند وباعث ايجاد اين عوارض مي شوند.
الگزير: برم هگزين-بلادونا بي پي-فنوباربيتال
الگزیر و شربت: دي سيكلومين-ديفن هيدرامين ساده، استامینوفن
ü      هنگام مصرف مترونیدازول نباید به هیچ وجه نوشابه های الکلی بنوشید یا داروهای حاوی الکل(الگزیر) مصرف کنید و این نکته را باید حداقل تا دو روز پس از اتمام درمان با مترونیدازول رعایت کنید.

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-7 9:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ