14/2/94
داروهای رده  Dو X  در بارداری
 داروهایی که در گروه D قرار می گیرند و تنها درصورتی که داروی کم خطرتری موجود نباشد به ناچار توسط پزشک تجویز می گردند:
-ASA اسپیرونولاکتون - آلپرازولام - ایمی پرامینبلادونا- PB ایندومتاسین (3ماهه سوم) - بیسموت - تاموکسیفن - تتراسیکلین خوراکی - داکسی سیکلین - دیازپام و سایر بنزودیازپین ها - سلکوکسیب (3ماهه سوم) - کلردیازپوکساید - کلیدینیوم.C - کاربامازپین - لوزارتان (3ماهه دوم و سوم) - متیمازول - والپروات سدیم - لیتیم کربنات - ویتامین A (دوزهای بیش از حد مجاز) - آمینوگلیکوزیدها (مثل جنتامایسین) - کدئین (در مصرف طولانی و مداوم) - پاروکستین - فنی توئین – فنوباربیتال- Patch نیکوتین - کاپتوپریل و انالاپریل (3ماهه دوم وسوم) - مایکوفنولات - استرپتومایسین
 داروهایی که در گروه X قرار می گیرند و تحت هیچ شرایطی استفاده از آنها در دوران بارداری مجاز نمی باشد:
 
ارگوتامین-c  OCPها و داروهای حاوی هورمونهایزنانه - ایزوترتینوئین -   ترانکزامیک اسید - دانازول - دی هیدرو ارگوتامین - سیپروترون کامپاند - فیناستراید - کلومیفن - کوتریموکسازول (سه ماهه اول و نزدیک بهزایمان) - لاینسترنول - استاتین ها - وارفارین - نیتروفورانتویین (نزدیک به زایمان) - هیدروکسی زین (سه ماهه اول) - میزوپروستول - آدامس نیکوتین - الکل - متوترکسات - لفلونوماید (ARAVA) -تالیدومید
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-6 20:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ