حسابداری بیمارستان وظیفه اصلی دریافت وجه را بر اساس تعرفه ها ی مصوب دولت بعهده دارد روال مراجعه بیمار به بیمارستان : 1-برای مراجعین اورژانس مراحل اولیه درمان بدون مراجعه به حسابداری انجام میشود و تو سط قسمت پذیرش اور ژانس صورت میگیر د 2-مراجعین تصادفی در هنگام ورود به بیمارستان بدون هیچگونه پرداخت وجهی پذیرش میشوند این افراد در مدت زمان اقامت در بیمارستان باید گزارشی از مراجع ذیصلاح ارائه دهند که وقوع تصادف را تایید کند 3-مراجعین برای بستری شدن در بیمارستان ابتدا دفتر چه بیمه خود را به حسابداری ارائه میدهند که به منظور انجام امور بیمه تا زمان تا یید کارشناس بیمه نزد حسابداری باقی می ماند 4-سایر مراجعه کنند گان که برای استفاده از خدمات واحد های دیگر (مانند رادیولوژی –ازمایشگاه )به بیمارستان مراجعه می کنند توسط واحد مورد نظر برای پرداخت وجه به پذیرش حسابداری راهنمایی می شوند .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-16 10:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ