برنامه 24ساعته پزشکان اتفاقات بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان تیر 97

 

ردیف

ایام هفته

تاريخ

پزشك كشيك

1

جمعه

1/4/97

دکتر احد حسینی

2

شنبه

2/4/97

دکتر میرحسینی

3

یکشنبه

3/4/97

دکتر محمودی

4

دوشنبه

4/4/97

دکتر بازدار

5

سه شنبه

5/4/97

دکتر میرحسینی

6

چهارشنبه

6/4/97

دکتر بازدار

7

پنجشنبه

7/4/97

دکتر احمدی

8

جمعه

8/4/97

دکتر باقری

9

شنبه

9/4/97

دکتر میرحسینی

10

یکشنبه

10/4/97

دکتر محمودی

11

دوشنبه

11/4/97

دکتر بازدار

12

سه شنبه

12/4/97

دکتر میرحسینی

13

چهارشنبه

13/4/97

دکتر محمودی

14

پنجشنبه

14/4/97

دکتر احمدی

15

جمعه

15/4/97

دکتر بازدار

16

شنبه

16/4/97

دکتر میرحسینی

17

یکشنبه

17/4/97

دکتر محمودی

18

دوشنبه

18/4/97

دکتر قلی پور

19

سه شنبه

19/4/97

دکتر بازدار

20

چهارشنبه

20/4/97

دکتر محمودی

21

پنجشنبه

21/4/97

دکتر احمدی

22

جمعه

22/4/97

دکتر باقری

23

شنبه

23/4/97

دکتر میرحسینی

24

یکشنبه

24/4/97

دکتر محمودی

25

دوشنبه

25/4/97

دکتر بازدار

26

سه شنبه

26/4/97

دکتر میرحسینی

27

چهارشنبه

27/4/97

دکتر قلی پور

28

پنجشنبه

28/4/97

دکتر احمدی

29

جمعه

29/4/97

دکتر احد حسینی

30

شنبه

30/4/97

دکتر میرحسینی

31

یکشنبه

31/4/97

دکتر محمودی

 

رونوشت :

1- پزشکان عمومی اتفاقات     2- آزمایشگاه      3- دیالیز       4- مترون         5- مسئول خدمات      6- مدارک پزشکی     7- آقای عابدینی   
   8-  درمانگاه تخصصی   
9- سوپروایزری     10- سرپرستار اتفاقات      11- IT بیمارستان و شبکه

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-30 8:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ