برنامه 24ساعته پزشکان اتفاقات بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان آبان ماه 96

 

تاریخ

ایام هفته

پزشك كشيك

پزشک آنکال

1/8/96

دوشنبه

دکتر میرحسینی

 

2/8/96

سه شنبه

دکتر محمودی

 

3/8/96

چهارشنبه

دکتر صالحی

 

4/8/96

پنج شنبه

دکتر احمدی

 

5/8/96

جمعه

دکتر محمودی

 

6/8/96

شنبه

دکتر صالحی

 

7/8/96

یکشنبه

دکتر بهرامی

 

8/8/96

دوشنبه

دکتر میرحسینی

 

9/8/96

سه شنبه

دکتر محمودی

 

10/8/96

چهارشنبه

دکتر میرحسینی

 

11/8/96

پنج شنبه

دکتر احمدی

 

12/8/96

جمعه        

دکتر بهرامی

 

13/8/96

شنبه           

دکتر میرحسینی

 

14/8/96

یکشنبه                          

دکتر احمدی

 

15/8/96

دوشنبه                   

دکتر میر حسینی

 

16/8/96

سه شنبه                

دکتر محمودی

 

17/8/96

چهارشنبه             

دکتر بهرامی

 

18/8/96

پنج شنبه                

دکتر حسینی

 

19/8/96

جمعه         

دکتر صالحی

 

20/8/96

شنبه            

دکتر میرحسینی

 

21/8/96

یکشنبه           

دکتر صالحی

 

22/8/96

دوشنبه                   

دکتر میرحسینی

 

23/8/96

سه شنبه                 

دکتر محمودی

 

24/8/96

چهارشنبه             

دکتر بهرامی

 

25/8/96

پنج شنبه               

دکتر  صالحی

 

26/8/96

جمعه        

دکتر  محمودی

 

27/8/96

شنبه             

دکتر  احمدی

 

28/8/96

یکشنبه        

دکتر  بهرامی

 

29/8/96

دوشنبه                 

دکتر میرحسینی

 

30/8/96

سه شنبه              

دکتر صالحی

 

رونوشت :

1- اتفاقات                                                  2- آزمایشگاه                                 3- دیالیز                                  4- مدیریت

5- مدارک پزشکی                                       6- آقای عابدینی                              7- درمانگاه تخصصی                  8- سوپروایزری

9- کارشناس IT بیمارستان و شبکه

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-14 9:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ