برنامه 24ساعته پزشکان اتفاقات بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان

بهمن ماه 96

تاریخ

ایام هفته

پزشك كشيك

پزشک آنکال

1/11/96

یکشنبه

دکتر محمودی

 

2/11/96

دوشنبه       

دکتر میرحسینی

 

3/11/96

سه شنبه      

دکتر بهرامی

 

4/11/96

چهارشنبه    

دکتر میرحسینی

 

5/11/96

پنج شنبه     

دکتر محمودی

 

6/11/96

جمعه        

دکتر شاهینی

 

7/11/96

شنبه           

دکتر میرحسینی

 

8/11/96

یکشنبه                          

دکتر محمودی

 

9/11/96

دوشنبه           

دکتر صالحی

 

10/11/96

سه شنبه     

دکتر میرحسینی

 

11/11/96

چهارشنبه       

دکتر صالحی

 

12/11/96

پنج شنبه

دکتر محمودی

 

13/11/96

جمعه        

دکتر سیداحد حسینی

 

14/11/96

شنبه            

دکتر میرحسینی

 

15/11/96

یکشنبه          

دکتر بهرامی

 

16/11/96

دوشنبه  

دکتر صالحی

 

17/11/96

سه شنبه

دکتر میرحسینی

 

18/11/96

چهارشنبه 

دکتر شاهینی

 

19/11/96

پنج شنبه

دکتر صالحی

 

20/11/96

جمعه        

دکتر سیداحد حسینی

 

21/11/96

شنبه             

دکتر میرحسینی

 

22/11/96

یکشنبه        

دکتر محمودی

 

23/11/96

دوشنبه           

دکتر بهرامی

 

24/11/96

سه شنبه  

دکتر صالحی

 

25/11/96

چهارشنبه 

دکتر شاهینی

 

26/11/96

پنج شنبه

دکتر محمودی

 

27/11/96

جمعه        

دکتر بهرامی

 

28/11/96

شنبه             

دکتر صالحی

 

29/11/96

یکشنبه        

دکتر شاهینی

 

30/11/96

دوشنبه           

دکتر بهرامی

 

 

رونوشت :

1- اتفاقات                                           2- آزمایشگاه                                           3- دیالیز                                            4- مترون

5- مدارک پزشکی                                   6- آقای عابدینی                                    7- درمانگاه تخصصی                          8- سوپروایزری

 

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-4 7:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ