بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان

 

برنامه هفتگی بخش درمانگاه از تاریخ   22/2/97   لغایت  28/2/97

                                                                                                                                                                             

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

نوع

استخدام

 شنبه

22/2/97

یکشنبه

23/2/97

دوشنبه

24/2/97

سه شنبه

25/2/97

چهارشنبه

26/2/97

پنجشنبه

27/2/97

جمعه

28/2/97

4

دکتر زهرا مجد

اطفال

 مشارکتی

صبح

صبح

 

 

 

 

 

5

دکتر نازیلا محمدی

داخلی

ضریب K

صبح

صبح

 

 

 

 

 

6

دکتر پوریا بلیغ

داخلی

ضریب K

 

 

صبح

صبح

صبح

 

 

7

دکتر خلیل حسین پور

چشم پزشکی

پیمانی

 

 

 

صبح

 

 

 

8

دکتر هودا موحدان

چشم پزشکی

مشارکتی

صبح

اتاق عمل

صبح

 

صبح

 

 

9

دکتر سارا  نوائی

اعصاب و روان

ضریب K

صبح

 

صبح

 

 

 

 

10

دکتر مریم ریواز

قلب و عروق

ضریب K

صبح

 

 

صبح

صبح

 

 

11

دکتر یلدا ایزدی

زنان و زایمان

ضریب K

اتاق عمل

صبح

صبح

صبح

صبح

 

 

12

دکتر روح اله کسائی

رادیولوژیست

ضریب K

 

 

صبح

 

 

 

 

13

دکتر صابر دهبان زاده

رادیولوژیست

مشارکتی

 

عصر

 

 

 

 

 

14

دکتر اردشیر رجبی

رادیولوژیست

مشارکتی

 

 

 

 

 

 

 

15

دکتر مهرداد کائدی

رادیولوژیست

مشارکتی

 

 

 

 

 

 

 

16

دکتر وحید صالحی

جراحی عمومی

مشارکتی

صبح

صبح

صبح

صبح

 

 

 

17

دکتر رفعتی

جراحی عمومی

مشارکتی

 

 

 

 

صبح

 

 

18

دکتر کونجانی

جراحی عمومی

مشارکتی

 

 

 

 

 

 

 

19

دکتر رامین تجویدی

بیهوشی

ضریب K

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

 

23

ماندانا غلامی

کلینیک بارداری

ماما

 

صبح

 

 

 

 

 

24

دکتر مسعود کیانی

ارتوپدی

مشارکتی

 

صبح

 

صبح

صبح

 

 

  

 

 رونوشت : 1- درمانگاه   2- سوپروایزری    3- دفتر پرستاری   4- اتفاقات             5- آقای عابدینی   6- شبکه بهداشت  7- مرکز بهداشت   8- کارشناس IT

 

                                                                                                                                                                                                        مهر بخش و امضاء سرپرستار          مهر و امضاء مدیر پرستاری

  
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ