کدپستی بیمارستان

                       7361973975

 

 

مرکز تلفن

07136723621     
07136723622

 

 

نام واحد

شماره  داخلی

نام واحد

 شماره  داخلی

تلفنخانه

9

انبار داروئی

264

ریاست

271

اعصاب و روان

205

دفتر ریاست

271

دیالیز

266

مدیریت / مترون

268

فیزیوتراپی

 

حراست

269

بهبود کیفیت 

234 

امور عمومی/ امور رفاهی/

276

امین اموال

316

حسابداری درآمد/ ترخیص

274

بخش داخلی

235

کارگزینی

275

اتاق عمل

297

ماشین نویسی(امور فرهنگی)

272

CSR

317

تجهیزات پزشکی

239

زایشگاه

262

IT  (فناوری اطلا عات )

232

سی سی یو

270

آمار مدارک پزشکی

307

آموزش/ایمنی بیمار/بهداشت محیط

313

داروخانه

260

انبار تدارکات

294

آزمایشگاه

289

حفاظت فیزیکی

218

رادیولوژی

288

نقلیه

217

تأسیسات

230

بوفه

36721571

ا تفا قا ت

1 6 2  

متخصص داخلی

301

پذیرش  اتفاقات

3 6 2 

مسوول درمانگاه

302

پزشک  اتفاقات

206

متخصص زنان

303

لاندری

223

متخصص اطفال

304

آشپزخانه

305

پذیرش درمانگاه

306

سوپروایزری

314

تغذیه/ دیابت

295

نگهبانی بخش

222

کولیز

316

حقوق و دستمزد

216

بهبود کیفیت  

 258

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-19 13:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ