شماره تلفن داخلی بیمارستان                                                             کدپستی بیمارستان 7361973975

 

نام واحد

شماره  داخلی

نام واحد

شماره  داخلی

تلفنخانه

9

انبار داروئی

264

ریاست

271

اعصاب و روان

205

دفتر ریاست

271

دیالیز

266

مدیریت / مترون

268

فیزیوتراپی

 

حراست

269

بهبود کیفیت 

234 

امور عمومی/ امور رفاهی/ امور مالی/کارپردازی

276

امین اموال

316

حسابداری درآمد/ ترخیص

274

بخش داخلی

235

کارگزینی

275

اتاق عمل

297

ماشین نویسی(امور فرهنگی)

272

CSR

317

تجهیزات پزشکی

239

زایشگاه

262

IT  (فناوری اطلا عات )

232

سی سی یو

270

آمار مدارک پزشکی

307

آموزش/ایمنی بیمار/بهداشت محیط

313

داروخانه

260

انبار تدارکات

294

آزمایشگاه

289

حفاظت فیزیکی

218

رادیولوژی

288

نقلیه

217

تأسیسات

230

بوفه

36721571

اتفاقات

258

متخصص داخلی

301

پذیرش اتفاقات

263

مسوول درمانگاه

302

پزشک اتفاقات

206

متخصص زنان

303

لاندری

223

متخصص اطفال

304

آشپزخانه

305

پذیرش درمانگاه

306

سوپروایزری

314

تغذیه/ دیابت

295

نگهبانی بخش

222

کولیز

316

حقوق و دستمزد

216

 اتفاقات 

 258

 

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-8 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ