شورای تحول اداری شامل :


مسئول واحد مربوطه

نام و نام خا نوادگی

ردیف

اقای تقوی

طرح تکریم ارباب رجوع

1

سید حسین رفیعی

نظام اراستگی

2

ابرا هیم هوشمند

مستند سازی

3

علیرضا امینی

فناوری اطلا عات

4

خانم مجیر

امو زش و بهسازی

5

خانم وزیری

نظام پیشنهادات

6

اقای ترحمی

سلامت اداری

7

مریم عباسی

پاسخگویی به شکایات

8

جلیل عابدینی

اقامه نماز

9

بهرام امینی

روابط عمومی

10

عرت اله امینی

امور فرهنگی

11

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-29 14:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ