شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت

1-     دارا بودن نقش محوری و تیم سازی در حوزه ارتقا کیفیت بیمارستان

 2-     تعامل و هماهنگی با مسئولین ستاد بهبود کیفیت دانشگاه

 3-     هماهنگی با مدیاران ارشد بیمارستان در خصوص تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک

4-     هماهنگی و تدوین بیانیه های سازمان شامل چشم انداز ، ماموریت و ارزش ها

 5-     هدایت و هماهنگی بین واحدها در اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی

 6-      پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط

 7-     کنترل و نظارت بر حفظ کیفیت و ارتقاکیفیت خدمات در کلیه واحدها ی بیمارستانی از طریق تعیین و پایش شاخص های مرتبط

 8-     سنجش میزان دست یابی به اهداف استراتژیک سازمانی و همکاری در تدوین و پایش برنامه های عملیاتی

 9-      نظارت بر انجام امور کارشناسی و اجرایی در ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی به منظور اصلاح سیستم ها ، روش

      ها و فرآیندهای مورد استفاده آنان در انطباق با اهداف و ماموریت ها

10- پیگیری جهت تطبیق امور بیمارستان با توجه به استانداردهای اعتباربخشی

 11-دریافت گزارش تجزیه و تحلیل شاخص های بیمارستانی مرتبط به واحد بهبود کیفیت از واحد آمار و نظارت بر اجرای اقدامات اصلاحی

12- شرکت در جلسات مربوط به بهبود کیفیت و ارائه نظارتی مشورتی و تخصصی

13- تهیه گزارش عملکرد دفتر بهبود کیفیت بیمارستان در مقاطع زمانی مختلف

14-    ارائه گزارشات مدون به واحد بهبود کیفیت دانشگاه

15- شرکت در راندهای ایمنی و مدیریتی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-16 12:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ